ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ป.09/2560 ขอขยายระยะเวลา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560
2 ). ส.29/2560 ระบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560
3 ). ป.14/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (ขยายระยะเวลาประกาศประกวดราคาซ์้อ) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560
4 ). ป.15/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (ขยายระยะเวลาประกาศประกวดราคาซ์้อ) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560
5 ). ส.41/2560 เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Ventilator) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560
6 ). ส.42/2560 เตียงตรวจภายใน (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560
7 ). ส.49/2560 เตียงผ่าตัดทั่วไป (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2560
8 ). ป.21/2560 โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับงานบริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและอะเฟริซิสฯ (ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
9 ). ส.46/2560 งานปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ชำรุดรอบ ๆ โรงพยาบาล (สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
10 ). ส.45/2560 งานปรับปรุงใต้ถุนลานจอดรถให้เป็นที่เก็บของ (สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
11 ). ส.44/2560 งานติดตั้งระบบฆ่าเชื้อในเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
12 ). ส.52/2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
13 ). ส.47/2560 งานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
14 ). ส.50/2560 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการ การตรวจจำแนกเชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อการดื้อยา (สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560
15 ). ป.25/2560 (ครั้งที่ 2) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PACS) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2560
16 ). ส.40/2560 เตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 2 สิงหาคม 2560
17 ). ป.19/2560 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายบนพื้นที่ 17 ไร่ ชุดที่ 3 จำนวน 10 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560
18 ). ส.39/2560 เครื่องทำความเย็น (Chiller) พร้อมย้ายเครื่องตัวเก่า (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560
19 ). ป.15/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2560
20 ). ป.17/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2560