ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ป.05/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560
2 ). 15/11/2560 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (chiller) (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560
3 ). ป.04/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรตับโดยการฉีดสี Indocyanine green: ICG การไหลเวียนของเลือดภายในเส้นเลือดการฉีดสี จำนวน 1 ชุด (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560
4 ). ป.01/2561 ประกวดราคางานจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ประกวดราคา วัสดุแต่งกาย )
ประกาศเมื่อ 9 ตุลาคม 2560
5 ). ป.02/2561 โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองและเครื่องแม่ข่ายสำหรับ DR Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 4 ตุลาคม 2560
6 ). ป.03/2561 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 4 ตุลาคม 2560
7 ). ส.59/2560 งานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ บริเวณชั้นใต้ดินเพิ่มเติม (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2560
8 ). ส.57/2560 ขยายเวลาสอบราคา งานปรับปรุงใต้ถุนลานจอดรถให้เป็นที่เก็บของ (สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2560
9 ). ส.58/2560 ขยายเวลาสอบราคา งานปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ชำรุดรอบ ๆ โรงพยาบาล (สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2560
10 ). ป.24/2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 4 กันยายน 2560
11 ). ส.02/2560 (CGI) งานผู้รับเหมารักษาความปลอดภัย (ครั้งที่ 2 ) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2560
12 ). ส.43/2560 งานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืันสัมพัทธ์บริเวณชั้นใต้ดินเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2560
13 ). ส.56/2560 วัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกาวน์แพทย์) (สอบราคา วัสดุแต่งกาย )
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560
14 ). ส.53/2560 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ Cooling Tower และ Water Softener (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560
15 ). ส.48/2560 ระบบล้างและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ พร้อมติดตั้ง (สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560
16 ). ป.12/2560 ขยายระยะเวลาประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายบนพื้นที่ 17 ไร่ ชุดที่ 4 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2560
17 ). ป.09/2560 ขอขยายระยะเวลา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560
18 ). ป.14/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (ขยายระยะเวลาประกาศประกวดราคาซ์้อ) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560
19 ). ป.15/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (ขยายระยะเวลาประกาศประกวดราคาซ์้อ) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560
20 ). ส.41/2560 เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Ventilator) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560