ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ข.01/2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 3 มกราคม 2562
2 ). ป.148/2561 เครื่องจี้ทำลายเนื้อเยื่อด้วยความเย็น (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561
3 ). ป.05/2562 โต๊ะผ่าตัดกายวิภาคเสมือนจริง Anatomage table (คณะพยาบาลศาสตร์) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561
4 ). ป.138/2561 อุปกรณ์กำเนิดรังสีแกลเลียม 68 แบบพร้อมใช้ (68Ge/68Ga Generator) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2561
5 ). ป.126/2561 เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณของสารละลายตัวอย่าง HPLC system (ครั้งที่2) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561
6 ). ป.127/2561 ชุดเครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561
7 ). ป.129/2561 ปรับปรุงพื้นที่งานบริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและอะเฟริซิส ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561
8 ). ป.121/2561 ปรับปรุงบ่อบำบัดรังพร้อมติดตั้ง (ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561
9 ). ป.118/2561 เครื่องตรวจวัดสารแบบวัดการนำแบบไฟฟ้า (Conductivity Detector) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561
10 ). ป.110/2561 เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีออกซิเจน (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
11 ). ป.111/2561 เครื่องผลิตสารเภสัชรังสี 15O-Water (Hidex Radiowater Generator) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
12 ). ป.115/2561 เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณของสารละลายตัวอย่าง HPLC system (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
13 ). ป.103/2561 เครื่องตรวจวัดสารแบบวัดการนำแบบไฟฟ้า (Conductivity Detector) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561
14 ). ป.114/2561 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ทันตกรรม) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561
15 ). ป.112/2561 ประกวดราคาซื้อ เครื่องหัวใจและปอดเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
16 ). ป.106/2561 ประกาศประกวดราคาเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561
17 ). ป.102/2561 ประกาศประกวดราคาตู้เย็นแช่ศพ ขนาด 4 ช่อง พร้อมรถยกเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561
18 ). ป.98/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561
19 ). ป.95/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ-80 oC สำหรับหน่วยโรคไต จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561
20 ). ป.95/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ-80 oC สำหรับหน่วยโรคไต จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561