การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
1/2558 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
(สอบราคา จ้างเหมา )
4 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ยกเลิกประกาศ เลขที่ 16/2558 จ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
(ประกวดราคา จ้างออกแบบ)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงาน จ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
(ประกวดราคา จ้างออกแบบและควบคุมงาน )
-
เวลา
-
เวลา
- แจ้งผลการประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
(ประกวดราคา จ้างออกแบบ)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
- ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา งานจ้างถมดิน สร้างรั้วและกำแพงกันดินเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติ
(ประกวดราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )
-
เวลา
-
เวลา
ส.06/2559 ขอขยายเวลารับและยื่นซอง กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
20 เมษายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
20 เมษายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.11/2559 ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบ Reverse Osmosis และ Ultraviolet
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
14 มิถุนายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
16 มิถุนายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.13/2559 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ความละเอียดสูง ไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
19 สิงหาคม 2559
เวลา 9.00 - 15.00 น
22 สิงหาคม 2559
เวลา 9.00 - 15.00 น
ส.14/2559 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader)
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
30 สิงหาคม 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
31 สิงหาคม 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
- การรับสมัครผู้ประกอบการบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยและอาหารทั่วไป
(ประกวดราคา เช่า )
8 พฤศจิกายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 พฤศจิกายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
- การรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟสด
(ประกวดราคา เช่า )
8 พฤศจิกายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 พฤศจิกายน 2559
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.11/2560 สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวพร้อมระบบลดการเกร็ง และBiofeedback
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.09/2560 สอบราคาซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยพร้อมที่นอน จำนวน 6 เตียง
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
3 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
6 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.13/2560 สอบราคาซื้อเครื่องช๊อคเวฟ (shock Wave Diathemy) จำนวน 1 เครื่อง
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
7 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
7 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.12/2560 สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์เพื่อลดปวด (laser) จำนวน 1 เครื่อง
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
7 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
7 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.03/2560 ประกาศประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 18 เดือน
(ประกวดราคา จ้างเหมา )
14 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
6 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.04/2560 ประกาศประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 18 เดือน
(ประกวดราคา จ้างเหมา )
14 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
6 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.17/2560 งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2560
(สอบราคา จ้างเหมา )
24 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 มีนาคม 2560
เวลา 8.00 - 12.00 น
ส.16/2560 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
30 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น
31 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น
ส.18/2559 เตียงตรวจไฟฟ้า
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
5 เมษายน 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น
19 เมษายน 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย