การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
22/2560 งานจ้างออกแบบต่อเติมพื้นที่หน่วยผู้ป่วยนอก (OPD) ระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารหอพัก
(สอบราคา )
10 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
18 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.19/2560 ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น
( วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
24 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 12.00 น
รจภ 001/278 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 5 เดือน
( จ้างเหมา )
24 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
24 เมษายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.26/2560 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency light)
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
23 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
26 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
ป.08/2560 กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
31 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
1 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.27/2560 จัดหาป้ายภายนอกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมติดตั้ง
(สอบราคา จ้างเหมา )
2 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.01/2560 (CGI) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
2 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
8 มิถุนายน 2560
เวลา 10.00 - 16.00 น
ส.18-1/2560 ขยายระยะเวลา สอบราคาซื้อเตียงตรวจไฟฟ้า
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
14 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น
15 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00 - 15.00 น
ส.28/2560 ขยายสอบราคา ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
15 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
16 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
เอกสารสอบราคา ส.25/2560 วัสดุเครื่องแต่งกาย (เจ้าหน้าที่) จำนวน 7 รายการ (เสื้อกาวน์)
(สอบราคา วัสดุแต่งกาย )
19 มิถุนายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.11/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
7 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
4 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.37/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณรังสี 1 เครื่อง
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
21 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
24 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.15/2560 เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
4 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.14/2560 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
4 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.12/2560 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายบนพื้นที่ 17 ไร่ ชุดที่ 4 จำนวน 4 รายการ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
25 กรกฎาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.39/2560 เครื่องทำความเย็น (Chiller) พร้อมย้ายเครื่องตัวเก่า
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
7 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
8 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
ป.19/2560 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายบนพื้นที่ 17 ไร่ ชุดที่ 3 จำนวน 10 รายการ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
3 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
10 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.40/2560 เตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
8 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
11 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
ป.21/2560 โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับงานบริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและอะเฟริซิสฯ
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
22 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.46/2560 งานปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ชำรุดรอบ ๆ โรงพยาบาล
(สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
28 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
31 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย