การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
ส.45/2560 งานปรับปรุงใต้ถุนลานจอดรถให้เป็นที่เก็บของ
(สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
25 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
30 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.44/2560 งานติดตั้งระบบฆ่าเชื้อในเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง
(สอบราคา จ้างเหมา )
25 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
30 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.52/2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(สอบราคา จ้างเหมา )
28 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
4 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.47/2560 งานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
(สอบราคา จ้างเหมา )
28 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
1 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.50/2560 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการ การตรวจจำแนกเชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อการดื้อยา
(สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
1 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
11 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.49/2560 เตียงผ่าตัดทั่วไป
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
28 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
29 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
ส.41/2560 เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (Ventilator)
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
29 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
30 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
ส.42/2560 เตียงตรวจภายใน
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
29 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
30 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น
ป.14/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (ขยายระยะเวลาประกาศประกวดราคาซ์้อ)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
25 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.15/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (ขยายระยะเวลาประกาศประกวดราคาซ์้อ)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
25 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.09/2560 ขอขยายระยะเวลา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
24 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.12/2560 ขยายระยะเวลาประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายบนพื้นที่ 17 ไร่ ชุดที่ 4
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
14 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.56/2560 วัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกาวน์แพทย์)
(สอบราคา วัสดุแต่งกาย )
4 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.53/2560 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ Cooling Tower และ Water Softener
(สอบราคา จ้างเหมา )
4 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
12 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.43/2560 งานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืันสัมพัทธ์บริเวณชั้นใต้ดินเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(สอบราคา จ้างเหมา )
31 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
4 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.48/2560 ระบบล้างและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจ พร้อมติดตั้ง
(สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
4 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
12 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.02/2560 (CGI) งานผู้รับเหมารักษาความปลอดภัย (ครั้งที่ 2 )
(สอบราคา จ้างเหมา )
1 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
8 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.24/2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.57/2560 ขยายเวลาสอบราคา งานปรับปรุงใต้ถุนลานจอดรถให้เป็นที่เก็บของ
(สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
25 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
28 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ส.58/2560 ขยายเวลาสอบราคา งานปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ชำรุดรอบ ๆ โรงพยาบาล
(สอบราคา จ้างก่อสร้าง )
25 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
28 กันยายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย