การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
ส.59/2560 งานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ บริเวณชั้นใต้ดินเพิ่มเติม
(สอบราคา จ้างเหมา )
13 ตุลาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
20 ตุลาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.02/2561 โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองและเครื่องแม่ข่ายสำหรับ DR Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
-
เวลา 8.00 - 16.30 น
25 ตุลาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.03/2561 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
25 ตุลาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.01/2561 ประกวดราคางานจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ประกวดราคา วัสดุแต่งกาย )
17 ตุลาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
18 ตุลาคม 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.04/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรตับโดยการฉีดสี Indocyanine green: ICG การไหลเวียนของเลือดภายในเส้นเลือดการฉีดสี จำนวน 1 ชุด
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
21 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น
22 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น
15/11/2560 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (chiller)
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
24 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.05/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
24 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น
27 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.26/2561 ประกวดราคาซื้อซื้อระบบศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมชุดติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย สำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
31 มกราคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
2 มกราคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.25/2561 วัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ
(ประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภค )
16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.33/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ทันตกรรม)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
2 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.31/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หน่วยจักษุวิทยา)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.30/2561 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Security)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.48/2561 ประกาศประกวดราคาชุดด้ามปืนผ่าตัดและสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.50/2561 ประกาศประกวดราคาซ์้อตู้เย็นแช่ศพ ขนาด 4 ช่อง พร้อมรถยกเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.36/2561 จ้างก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ปวยและญาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
21 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
22 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.51/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท จำนวน 1 เครื่อง
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.35/2561 เครื่องปั่นแยกซีรัม-พลาสม่า-ตะกอนปัสสาวะ ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.55/2561 ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัด TKA SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
8 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.57/2561 ประกวดราคาซื้อ Treadmill ทางการแพทย์ (หน่วยกายภาพบำบัด 17 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
9 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
12 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.52/2561 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
13 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.00 น
14 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย