การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
ป.58/2561 ระบบการบีบอัดทรวงอก Chest Compression System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
12 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
13 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.59/2561 เครื่องทดสอบและประเมินประสิทธิภาพหลอดเลือดแบบเคลื่อนที่ได้
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
13 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
14 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.63/2561 ระบบแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
29 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
30 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.56/2561 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลักส่วนหน้า (HIS Core Front Office)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
30 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
2 เมษายน 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.69/2561 เครื่องมือผ่าตัด Cataract set (PHACO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
23 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
26 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.72/2561 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์พื้นฐานในห้องตรวจตา (หน่วยจักษุวิทยา)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.65/2561 O-18 enriched normalized water สำหรับการผลิตสารเภสัชรังสี F-18
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
28 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
29 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.54/2561 ซื้อเครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง Ultrasonic
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
28 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
29 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.62/2561 ก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 6 รายการ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
27 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
28 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.76/2561 ประกาศประกวดราคาชุดด้ามปืนผ่าตัดและสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.75/2561 ประกาศประกวดราคาซ์้อเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกรุ่น CENTURION (หน่วยจักษุวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.74/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อSet Unit ตรวจตาพร้อมกล้องตรวจตาแบบออกจอ (หน่วยจักษุวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
28 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
29 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.77/2561 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ในสนามแม่เหล็ก (CARTO) และเครื่องกำเนิดพลังงานความถี่วิทยุพร้อมปั๊มน้ำเกลือและชุดรีโมทควบคุม สำหรับการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Smart Ablate TM System kits)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
5 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.64/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (หน่วยจักษุวิทยา)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
26 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
27 มีนาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.78/2561 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชร
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
5 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.66/2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
4 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
5 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.68/2561 เครื่องสแกนเส้นเลือด
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
5 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.73/2561 ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
9 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
10 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.61/2561 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์ (Muse cell Analyzer)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
11 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
17 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.60/2561 เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า LIGASURE
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
18 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
19 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย