การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
ป.83/2561 ซื้อก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่2)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
24 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
25 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.91/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (จักษุวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
9 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
10 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.90/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างไต (ไตเทียม) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.92/2561 ตู้ชีวนิรภัยปลอดเชื้อ ระดับ 2
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น
ป.98/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
4 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.95/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ-80 oC สำหรับหน่วยโรคไต จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.95/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ-80 oC สำหรับหน่วยโรคไต จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.94/2561 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.98/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
15 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
16 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.96/2561 ประกาศประกวดราคา เก้าอี้ไตเทียมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 เมษายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.97/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
3 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.106/2561 ประกาศประกวดราคาเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
10 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
11 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.102/2561 ประกาศประกวดราคาตู้เย็นแช่ศพ ขนาด 4 ช่อง พร้อมรถยกเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
8 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.112/2561 ประกวดราคาซื้อ เครื่องหัวใจและปอดเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
31 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
1 พฤษภาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.114/2561 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ทันตกรรม)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.103/2561 เครื่องตรวจวัดสารแบบวัดการนำแบบไฟฟ้า (Conductivity Detector)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
7 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
8 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.110/2561 เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีออกซิเจน
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
14 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
15 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.111/2561 เครื่องผลิตสารเภสัชรังสี 15O-Water (Hidex Radiowater Generator)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
14 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
15 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.115/2561 เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณของสารละลายตัวอย่าง HPLC system
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
8 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
11 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.121/2561 ปรับปรุงบ่อบำบัดรังพร้อมติดตั้ง
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
5 กรกฎาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
6 กรกฎาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย