การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
ป.118/2561 เครื่องตรวจวัดสารแบบวัดการนำแบบไฟฟ้า (Conductivity Detector)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
6 กรกฎาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
9 กรกฎาคม 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.129/2561 ปรับปรุงพื้นที่งานบริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและอะเฟริซิส ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.127/2561 ชุดเครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.126/2561 เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณของสารละลายตัวอย่าง HPLC system (ครั้งที่2)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.138/2561 อุปกรณ์กำเนิดรังสีแกลเลียม 68 แบบพร้อมใช้ (68Ge/68Ga Generator)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
5 กันยายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
6 กันยายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.148/2561 เครื่องจี้ทำลายเนื้อเยื่อด้วยความเย็น
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
7 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ป.05/2562 โต๊ะผ่าตัดกายวิภาคเสมือนจริง Anatomage table (คณะพยาบาลศาสตร์)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
7 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.00 - 16.00 น
ข.01/2562 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
10 มกราคม 2562
เวลา 8.00 - 16.00 น
15 มกราคม 2562
เวลา 8.00 - 12.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย