ประกาศ TOR

วิธีการจัดหา  
กลุ่มพัสดุ  
รายการ  
 
20 รายการ
รายการ วันที่ประกาศ ถึงวันที่
ประกาศ ร่าง TOR
(สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
19 ธันวาคม 2556 25 ธันวาคม 2556
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
13 มิถุนายน 2560 15 มิถุนายน 2560
โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองและเครื่องแม่ข่ายสำหรับ DR Site
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
22 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
22 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาชุดเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ประกวดราคา วัสดุแต่งกาย )
22 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
14 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
9 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
ระบบงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหลักส่วนหน้า (HIS Core Front Office)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
22 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
เครื่องปั่นขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชร
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
2 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561
เครื่องอัลตราซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
5 มีนาคม 2561 8 มีนาคม 2561
เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์ (Muse cell Analyzer)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
14 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
ซื้อเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า Ligasure
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
19 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่หน่วยผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 2,3 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
(ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
28 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
11 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
เครื่องทดสอบความปลอดเชื้อของสารเภสัชรังสี (Sterility Test)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
24 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561
เครื่องตรวจวัดสารแบบวัดการนำไฟฟ้า (Conductivity Detector)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
24 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์และเครื่องทำอากาศแห้งพร้อมติดตั้ง
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
3 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561
เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีออกซิเจน
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
4 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561
เครื่องผลิตสารเภสัชรังสี 15O-Water (Hidex Radiowater Generator)
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
4 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561
เครื่องขับเคลื่อนสารละลายและวัดสัญญาณHPLC System
(ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
15 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
ไม่มีข้อมูล
     
หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย